Įdarbink stogą | Kaip gauti APVA paramą saulės elektrinei ir sutaupyti iki 75% išlaidų elektrai?

Kaip gauti APVA paramą saulės elektrinei ir sutaupyti iki 75% išlaidų elektrai?

Įdarbink stogą virtualaus asistento pagalba galite lengvai apskaičiuoti kokio galingumo saulės elektrinė padengs Jūsų elektros energijos suvartojimą įvertinant Jūsų namo lokaciją bei stogo specifikacijas. Pasitvirtinę APVA paramą, Įdarbink stogą platfomoje galėsite gauti ir lengvai palyginti skirtingų tiekėjų saulės elektrinės įrengimo pasiūlymus.

Nuo kovo 31 d. galite teikti paraiškas gauti finansavimui nedidelių saulės elektrinių įrengimui. Paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d. 15:45 val.

Parama yra teikiama pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę. Kvietimui skirta kiek daugiau nei 8,64 mln. Eurų.

Suteikiama parama yra apskaičiuojama ne pagal faktiškai patirtas elektrinės įrengimo išlaidas, bet nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW).

Skiriamos paramos dydis šiame kvietime sudaro 322,91 EUR už kilovatą instaliuotos galios. Maksimaliai galima gauti paramą 10 kW elektrinei t.y. 3229 EUR. Jeigu įrengiamos elektrinės instaliuota galia yra didesnė nei 10 kW, parama išmokama tik už 10 kW.

Šiame kvietime galima gauti paramą įsigyjant ne tik saulės elektrinės komplektą, bet ir tik saulės modulius be inverterio. Tai galėtų būti aktualu, jei jau esate įsirengęs saulės elektrinę ir norite padidinti jos galią. Tokiu atveju yra skiriama 242,92 EUR parama už instaliuotos galios kilovatą. Jei jau esate gavęs paramą saulės elektrinės įrengimui, papildoma parama skiriama tik galios didinimui iki 10 kW. Pavyzdžiui jei turite 6 kW galios saulės elektrinę, papildomai galite gauti paramą įsirengti 4 kW galios saulės modulius.

Svarbu pažymėti, kad elektrinė gali būti įrengta viename objekte pavyzdžiui sodyboje, o jos pagaminta elektra vartojama kitame objekte arba išskirstoma per kelis objektus.

Reikalavimai paramai gauti

Norint gauti paramą saulės elektrinei įranga ir objektas, kur ji bus montuojama, turi atitikti sekančius reikalavimus:

 1. Saulės elektrinės įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus.
 2. Saulės elektrinės įrangai keliami techniniai reikalavimai: (a) saulės moduliai turi atitikti ES standartus, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); (b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 3. Elektrinė turi būti įrengta paramos gavėjo teisėtais pagrindais valdomame objekte — nuosavybės teisė, nuoma, panauda, o jos elektra vartojama gali būti vartojama tik gavėjo nuosavybės teise valdomame objekte. Žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau nei 6 metus.
 4. Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę — komercinę veiklą, finansavimas nėra skiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė — komercinė veikla nėra vykdoma elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektuose (Veikla yra registruota objekte, tačiau faktiškai vykdoma kitoje vietoje).

Paramos gavimo procesas

Paramos gavimo procesas yra gana paprastas.

Pirmiausia reikėtų iki balandžio 30 d. APVIS sistemoje užpildyti paraišką paramai gauti. Paraiška pasiekiama paspaudus šią nuorodą ir puslapio apačioje paspaudus Pildyti formą. Detalų paraiškos pildymo proceso aprašymą rasite šio straipsnio apačioje.

APVA per 30 d. nuo paraiškų teikimo termino pabaigos t.y. iki gegužės 30 d. sudarys teigiamai įvertintų paraiškų sąrašą bei per 3 d.d. išsiųs jų teikėjams patvirtinimą dėl jiems skirto finansavimo.

Paramos gavėjai per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos t.y. iki 2022 m. sausio 31 d. turi įsirengti saulės elektrinę ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą bei saulės elektrinės įrengimo faktą įrodančius dokumentus.

Kompensacijos suma yra pervedama per 60 dienų nuo išlaidų kompensavimo prašymo gavimo jei nenustatoma trūkumų.

Atrankos kriterijai

Paraiškos yra surikiuojamos pagal paraiškai suteiktų balų skaičių, pirmiausia skiriant finansavimą paraiškoms, kurios surinko daugiau balų.

Vertinant paraiškas, aukštesnis balas yra skiriamas projektams, kai elektrinė yra įrengiami ant namo stogo, nei projektams kai elektrinė įrengiama ant žemės.

Taip pat aukštesni balai skiriami mažesnio galingumo saulės elektrinėms.

Balų skaičiavimas pagal įrengimo vietą:

 • Jei saulės elektrinė įrengiamą ant ar integruojamą į pastato sieną ar stogą, skiriami 5 balai.
 • Jei saulės elektrinė įrengiama ant žemės, skiriamas 1 balas.

Balų skaičiavimas pagal elektrinės galią:

 • Kai galia iki 2 kW imtinai (5 balai).
 • Kai galia nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4,5 balo).
 • Kai galia nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4 balai).
 • Kai galia nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (3,5 balo).
 • Kai galia nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (2,5 balo).
 • Kai galia nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2 balai).
 • Kai galia nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (1,5 balo.
 • Kai galia nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1 balas).
 • Kai galia nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (0,5 balo).
 • Kai galia virš 10,01 kW (0 balų).

Paramos paraiška pasiekiama paspaudus šią nuorodą ir puslapio apačioje paspaudus Pildyti formą.

Būsite nukreiptas į Elektroninius valdžios vartus kur turėsite patvirtinti savo tapatybę pasinaudojant vienu iš autentifikavimo būdu.

Patvirtinus tapatybę būsite nukreiptas atgal į APVIS sistemą, kur reikės atnaujinti savo kontaktinius duomenis. Kartais nukreipimas neįvyksta automatiškai. Tokiu atveju reikėtų dar kartą paspausti Pildyti formą APVA puslapyje.

Paraišką galite pildyti pats arba tai gali padaryti Jūsų įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką pildo įgaliotas asmuo, prie paraiškos reikia prikabinti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

Jūsų ameniniai duomenis paraiškoje užpildomi automatiškai. Jums reikės įvesti tik adresą korespondencijai, telefono numerį bei elektroninį paštą.

Turite pasirinkti saulės elektrinės įrengimo būdą: ar elektrinė bus montuojama sklype ant žemės ar ant pastato stogo.

Toliau turite suvesti pastato arba sklypo, kuriame bus montuojama elektrinė, unikalų numerį. Ji rasite Registrų centro išraše. Sistema taip pat patikrins ar Jus turite valdymo teisę šiam objektui.

Tolimesniame žingsnyje reikės suvesti objekto, kuriame bus vartojama saulės elektrinės pagaminta elektra, unikalų numerį. Sistema patikrins ar Jūs šitą objektą valdote nuosavybės teise. Jeigu planuojate elektra išskirstyti per kelis objektus, galite pridėti papildomą objektą paspaudę Pridėti papildomą elektros vartojimo adresą.

Toliau turite nurodyti ar yra įsigyjamas saulės elektrinės komplektas ar tik saulės moduliai bei saulės elektrinės, kurią ketinate įsirengti, galingumą. Pagal tai bus paskaičiuota Jums priklausanti kompensacija.

Jeigu objektas, kuriame bus įrengiama elektrinė, priklauso keliems savininkams, turite įkelti laisvos formos bendrasavininkų sutikimą įsirengti saulės elektrinę. Sutikimo pavyzdį rasite čia.

Užpildžius visus prašymo laukelius Jums reikės sutikti su paramos teikimo taisyklėmis bei paspausti mygtuką Pateikti.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, tęsdami naršymą jūs sutinkate su privatumo politika.